HR Lab

Het HR Lab is een vzw opgericht in 1980 door Belgische bedrijven onder de naam “Laboratoire d’Entreprises –Ondernemingslabo”. Het was de bedoeling om de ”Personeelsdirecteurs” van grote bedrijven een forum te bieden om ideeën uit te wisselen en te discussiëren over de trends in het toen vrij nieuwe “Human Resources-denken.”

Het was hun aspiratie om de professionalisering van het HR-domein in Belgische ondernemingen te stimuleren en te ondersteunen. Ondertussen is HR Lab uitgegroeid tot een robuust platform gericht op het uitwisselen van kennis, ervaringen en perspectieven op belangwekkende thema’s binnen het HR-vakgebied én in de bedrijfswereld in het algemeen.

HR Lab is een “gesloten” club, wat wil zeggen dat bedrijven en HR Directeurs uitgenodigd worden om lid te worden. Dit gebeurt op basis van de volgende principes: het moeten bedrijven zijn die een professioneel personeelsbeheer hoog in het vaandel dragen en de personen zelf moeten de volgende waarden onderschrijven: integriteit, professionalisme, interne openheid en discretie naar buiten. Op die manier kunnen alle thema’s aan bod komen in een sfeer van vertrouwen en met de wil om te delen en te leren.

Vandaag telt HR Lab een veertigtal vooraanstaande leden en bedrijven uit onder andere de industrie, de logistiek, de dienstensector, de zorgsector, het onderzoek en enkele publieke instellingen. Het HR Lab onderhoudt ook geprivilegieerde relaties met alle belangrijke stakeholders op de arbeidsmarkt.