Talent Lab

Het Talent Lab kan beschouwd worden als een spin-off van het HR Lab.

Het Talent Lab werd opgericht voor Talent Managers en belicht talentgerelateerde topics zoals rekrutering, performance management, leadership development, succession management en recent ook duurzaam beleid en welzijn op het werk. 

Talent Lab staat enkel open voor Talent Managers van HR Lab-leden organisaties en hanteert dezelfde regels voor vertrouwelijkheid en professionele ethiek. De reden van deze restrictie is dat Talent Lab gefinancierd wordt door de lidmaatschapsbijdragen van HR Lab.

Het is ons doel een groep te vormen van 6 tot 10 bedrijven uit zoveel mogelijk economische sectoren. Elk jaar is er een turnover door carrièrewendingen, nieuwe leden zijn daarom steeds welkom.

Talent Lab heeft twee doelen:

  1. ervaringen en bedrijfspractices uitwisselen, meestal rond een jaarthema zoals duurzaam werken, leadership potential & development, recente ontwikkelingen in performance management, softwaresystemen voor geïntegreerd talentmanagement.
  2. een jaarlijks networkingevent voor high potentials van de leden organiseren. Een hele namiddag lang debatteren vier tot zes toptalenten van elk bedrijf over een hot topic dat iedereen aanbelangt. Een gereputeerde key note speaker zet de lijnen uit, waarna discussiegroepen samengesteld uit leden van de verschillende bedrijven hun visie op het onderwerp kunnen delen en iedereen zijn collega’s uit andere sectoren kan ontmoeten.  Recente topics waren onder andere ‘ethiek in technologie’, ‘productiestimulansen in België’ en ‘wanneer digitaal menselijk wordt’.